جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

نانسی پلوسی در نیویورک هو شد

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که برای حضور در جشنواره موسیقی شهروند جهانی نیویورک به این شهر سفر کرده است، در هنگام سخنرانی مورد استهزای حاضران قرار گرفت.
قبلی بعدی