جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
با درخواست فدراسیون بوکس؛

بوکس قهرمانی کشور| انجام تست دوپینگ در مسابقات

با درخواست فدراسیون بوکس از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در طول مسابقات قهرمانی کشور از ورزشکاران تست دوپینگ گرفته خواهد شد.
قبلی بعدی