جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

حمله پهپادی در سلیمانیه عراق

رسانه عراقی پایگاه کردستان ۲۴ ، از حمله پهپادی به خودرویی در سلیمانیه عراق خبر داد.
قبلی بعدی